هتل سه ستاره دانشمند

مانند یک مهمان فکر میکنیم

هتل سه ستاره دانشمند با موقعیت عالی در روز دوازدهم تیرماه سال یک هزار و سیصد و نود و نه مورد بهره برداری قرار گرفت. این هتل در مرکز شهر اصفهان که دسترسی سریع و آسان به جاذبه های گردشگری ادارات مهم و مراکز خرید شهر اصفهان موجب گردیده است که هتل دانشمند به عنوان انتخاب اول گردشگران شهر اصفهان مطرح گردد.

0
فرودگاه بین المللی اصفهان
0
ایستگاه راه آهن
0
پایانه اتوبوس رانی کاوه
0
پایانه اتوبوس رانی صفه
0
میدان نقش جهان
0
میدان امام علی
0
چهل ستون
0
عمارت هشت بهشت

تولد ما

هتل سه ستاره دانشمند با موقعیت عالی در روز دوازدهم تیرماه سال یک هزار و سیصدونود و نه مورد بهره برداری قرار گرفت

فهرست